dmrhn.com
tr | en

IFS Bakım

IFS Bakım™

Eksiksiz Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) sisteminin bir parçası olarak, IFS’in varlık yönetimi bileşenleri, dünyanın hızla değişen taleplerini önceden tahmin etmenize ve bunlara uyum sağlamanıza olanak tanır. Çalışması ve erişmesi kolay olan çözüm, günlük varlık gereksinimlerinin yanı sıra sürekli geliştirme ve iyileştirme için ihtiyaç duyduğunuz kapsamlılığı ve fonksiyonaliteyi sunar. IFS, bakım çizelgeleme ve bakım emirleri için işlevsellik sağlar. Aynı zamanda EAM çözümü insan kaynakları, satınalma, risk yönetimi, finans, doküman yönetimi ve daha fazlasını güçlü bir uygulama haline getirerek iş süreçlerinizi en iyi şekilde destekler.

Toplam Ekipman Verimliliği

IFS Toplam Ekipman Verimliliği™ ekipmanın kullanılabilirliği, üretim süreci performansı ve üretim kalitesi hakkında sonuçlar çıkarmak için üretim/işirket bilgileri ve güçlü analiz araçlarının toplanması işlevselliğini sağlar. Operatörler ve iş süreç mühendisleri için günlük aktivitelerinde kullanımı kolay kullanıcı arayüzleri sağlar. Operatörlerin çaışma vardiyaları, iş süreç mühendisleri arasında kısa duraklamaların etkisini, performans düşüşlerini ve meydana geldikleri yere bağlı olarak ne kadar kritik olduklarını hızlı bir şekilde analiz edebilmeleri için iletişim kurabilme işlevselliği sağlanmıştır. IFS OEE, elde edilen siparişlere, ekipmanın durumuna ve hammaddelerin kalitesine bağlı olarak pratik seviyelerde belirlenen hedeflerin yanı sıra teorik olarak maksimum düzeyde üretim hedeflerinin izlenmesine olanak tanır.

B2B Portalları

IFS B2B Portalları™

İleri MRO

IFS İleri MRO™ daha düşük ve daha verimli MRO işlemleri ile üstün müşteri hizmeti sunmanıza ve maliyetleri düşürmenize yardımcı olur. Personeli, materyali ve diğer kaynak gereksinimlerini hizalayarak, bitiş tarihlerini güvenilir bir şekilde karşılayabilir ve geri dönüş zamanlarını iyileştirebilirsiniz.
IFS İleri MRO, karmaşık bir revizyon işi için sözleşme bilgilerini, faturalandırmayı ve maliyet/gelir takibini yönetir. Sözleşme bilgisi, sağlanacak olan hizmetlerin tanımını ve elden geçirilecek nesnedeki her kısım için fiyatlandırma mekanizmalarını içerir. Belirli bir revizyonla ilgili sistemde yaratılan tüm maliyet işlemleri takip amacıyla toplanır ve revizyon için işletme marjlarını hesaplamada servis sözleşmesindeki fiyatlandırma mekanizmalarıyla karşılaştırılır. IFS MRO Planlama, atölye ziyareti faaliyetlerini, ziyaret için önkoşulları, ana veri tanımlarını ve her ziyaretin iş kapsamı planlamasını kontrol eder. Her benzersiz atölye ziyareti için IFS MRO Planlama, ziyaret sırasında uygulanacak değişikliklerin yanı sıra detaylı iş kapsamı tanımı ve kontrolünün yanı sıra ek ayrıntıları da ele alır.

Araç Bilgi Yönetimi

IFS Araç Bilgi Yönetimi™mentegre filo ve konfigürasyon yönetimini desteklemenin yanı sıra mevzuat uyumluluğunu daha kolay ve daha verimli hale getirir. Araç Bilgi Yönetimi, hat bakımı, temel bakım, atölye onarımı ve bağımsız tam servis onarım merkezleri de dahil olmak üzere geniş bir operasyon yelpazesini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda seri hale getirilmiş parça kontrolü, operasyonel planlama, önleyici bakım planlaması ve modifikasyon yönetimini de destekler.

Koruyucu Önleyici Bakım

IFS Koruyucu Önleyici Bakım™ düzenli önleyici bakım için programları yönetmenize yardımcı olur. Bir tesiste her türlü görevi organize edebilir ve hazırlayabilirsiniz. Ayrıca görevleri makine durumu, belirli olaylar, takvim ya da bir personelin veya yüklenicinin görevleri yerine getirmesi gerekip gerekmediği gibi kendi bakım parametrelerinize göre de zamanlayabilirsiniz. IFS Koruyucu Önleyici Bakım ayrıca çeşitli otoriteler ve genel tekrarlayan işler için gereken testleri de yönetir.

Bakım Planlama

IFS Bakım Planlama™ bakım emri planlamasını ve faaliyet planlamasını düzenleyerek, önleyici ve düzenleyici bakımı başlatmanın ortak bir yolunu sağlayarak kaynakları daha verimli bir şekilde planlamanıza olanak tanır. Grafik sürükle ve bırak arayüzü, hızlı ve basit bir şekilde değişiklik yapmanızı sağlar.
IFS Bakım Planlama (MPB), personel, malzeme ve araçların mevcudiyeti, takvimler, işin önemi ve önceliği gibi kısıtlamalara dayanarak planlı bakım faaliyetlerini planlar ve optimize eder. IFS MPB ayrıca, operasyonları mümkün olduğunca kısaltmak için planlama yaparken operasyonel planları göz önünde bulundurma ve bakımda bir fırsat olarak operasyonlarda ani değişiklikler yapma konusunda eşsiz bir özellik sunar. Her bakım emri için henüz oluşturulmamış önleyici bakım işlemleri, proje faaliyet tarihlerini hesaba katan proje bağlantılı bakım emirlerinin planlanmasının yanı sıra MPB'de programlanabilir. IFS MPB, birden fazla bakım planlayıcısının farklı bakım emirleri ve PM alt kümeleriyle aynı anda çalışmasına izin verir. IFS MPB, farklı şirket ve kaynak türleri için zamanlama senaryolarına uyum sağlamasında hem kaynak grubu hem de bireysel kaynak düzeyinde zamanlama yapmak üzere yapılandırılabilir. Hem sınırlı hem de sonsuz kaynak tanımlarını destekler. IFS İnsan Kaynakları ile entegrasyon sayesinde, personel ihtiyaçlarını otomatik olarak çeşitli yetkinlik mevcudiyeti ile karşılaştırabilirsiniz.

Bakım Emri

IFS Bakım Emri™ bakım işlemlerinizi daha verimli hale getirir, doğrudan ve dolaylı maliyetleri düşürür ve aksama süresin neden olduğu gelir kaybını azaltır. Arıza raporlama, hazırlık, planlama, yürütme ve son raporlama gibi bakım ekibinizi etkileyen tüm görevleri yönetir.
Grafiksel bakım emri çizelgeleme aracı, sürükle-bırak işlevlerini kullanarak kaynakları, yetenekleri ve işlemleri yönetmenize olanak sağlar. Bilgi erişim katmanları aracılığıyla eksiksiz izlenebilirlik, eksiksiz takip ve analiz yönetimi sağlar. Aynı zamanda personel ve ekipman güvenliği için destek verir.

Hat Tipi Varlıklar

IFS Hat Tipi Varlıklar™ makineleriniz, binalarınız, havalandırma sistemleriniz, taşıma sistemleriniz ya da bakımını yapmak istediğiniz varlıklarınız ile ilgili bilgileri yönetir ve yapılandırır. IFS Varlık Tasarımı ile tam entegre oluşu hem yeni tesisler, operasyonlar hem de tesis yenilemeleri için eksiksiz bir varlık yaşam döngüsü yönetimi sağlar.

Ekipman Yönetimi

IFS Ekipman Yönetimi™ makineleriniz, binalarınız, havalandırma sistemleriniz, taşıma sistemleriniz ya da bakımını yapmak istediğiniz varlıklarınız ile ilgili bilgileri yönetir ve yapılandırır. IFS Asset Design ile tam entegre oluşu hem yeni tesisler, operasyonlar hem de tesis yenilemeleri için eksiksiz bir varlık yaşam döngüsü yönetimi sağlar.