dmrhn.com
tr | en

IFS Finans

IFS Finans

IFS Uygulamalarının entegre bir parçası olan IFS Finans, ne kadar çeşitlendirildiğine bakılmaksızın tüm finansal faaliyetlerinizi bir araya getirir. Tasarım yoluyla paralel şirketleri çok çeşitli para birimleri, mevzuatlar, iş modelleri ve muhasebe ilkeleri üzerinden yönetebilen bir şirket/çoklu şirket uygulamasıdır. IFS Finans ile uçtan uca entegrasyon elde edersiniz. Şirket açısından kritik tüm bilgileriniz gerçek zamanlı olarak erişilebilir olduğundan büyüme planlarınızı şimdi ve gelecekte desteklemek için şirket performansını doğru şekilde ölçebilir ve önemli kararları hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

Konsolide Hesaplar

IFS Konsolide Hesaplar™ şirket grubunuza finansal verileri hızlı bir şekilde toplama ve birleştirme yeteneği vererek, şirket performansınızı tam olarak kontrol altına almanızı sağlar. Tek bir konumdaki herhangi bir şirketten gelen verileri birleştirebilir, bağlı kuruluştan ana şirkete farklı hesap çizelgeleri, bütçeler ve para birimleri eşleştirebilirsiniz. Gerektiği zaman, dönem içinde alınan yardımcı verilerin anlık görüntüleri ve güncel konsolide finansal bilgiler yönetim tarafından görüntülenebilir.

Finansal Şirket Planlaması

IFS  Finansal Şirket Planlaması™ hem tekil şirketler hem de konsolide bazda bütçe, tahmin ve diğer finansal planları oluşturma sürecini destekler. IFS Finansal Şirket Planlaması, müşteri tanımlı planlama modellerine dayanan, talep odaklı planlamayı destekleyen, entegre ve merkezi olarak kontrol edilebilen bir planlama aracı sunar. Şirketler, personel planlamasından, gelir ve maliyet planlaması ile bilanço ve nakit akışına kadar, farklı ihtiyaçları karşılamak için amaca yönelik planlama biçimlerine sahip olabilir. Farklı varsayımlara dayanan farklı senaryolar yönetilebilir ve karşılaştırılabilir.

Nakit Akışı

IFS Nakit Akışı™ seçtiğiniz çeşitli senaryolara dayanarak esnek likidite analizleri sunar. Nakit pozisyonunuzun projeksiyonlarını oluşturmak için satış siparişleri, satınalma siparişleri, alacak ve borç hesaplarını kullanabilirsiniz. Şirketinizi daha iyi nakit yönetimi ve stratejik karar alma için analiz ederken bu bilgileri kullanabilirsiniz. Ek olarak, miktarlar temel para biriminizde veya ilgili işlem para birimlerinde ele alınabilir.

Proje Finans

IFS Proje Finans™ proje devam ederken veya kapandıktan sonra, yıllar boyunca istediğiniz zaman finansal açıdan perspektif bir görünüm sunar. Daha ayrıntılı bir analiz için veri işlem kaynağını da inceleyebilirsiniz. Entegre proje muhasebe kuralları, farklı sermayelendirme yöntemlerini ve gelir tanıma gereksinimlerini destekler.

e-Fatura

IFS e-Fatura™ manuel kayıt gerektiren fatura sayısını azaltarak tedarikçi faturalama iş akışını geliştirir ve otomatikleştirir. Yetenekler arasında fatura çıkışı, her bir kayıt satırının yetkilendirilmesi ve son kayıt yer alır. Tarama işlemi, 3. parti bir OCR ürünü gerektirir. Yetkilendirme ve satınalma siparişleriyle eşleştirmek için oluşturulmuş gelişmiş kurallar, fatura işlemesini önemli ölçüde hızlandırır. Olaylar, mesajlar ve tarih kayıtları süreci daha da iyileştirir ve takibi kolaylaştırır.

Borçlar Muhasebesi

IFS Borçlar Muhasebesi™ tedarikçi faturasını ve standart ödeme yöntemlerini basitleştirir ve eşleştirme yapabilmek amacıyla muhasebe kuralları ve satın alma işlevselliği ile entegredir. Kendi kendine faturalandırma desteği, fatura işlemlerini azaltır. Çeşitli para birimi ve ödeme seçenekleri bileşenin esnekliğine katkıda bulunurken, takip ve analiz özellikleri tam kontrol sağlar.

Alacaklar Muhasebesi

IFS Alacaklar Muhasebesi™ müşteri faturalandırma ve ödeme işlemlerini basitleştirir. Otomatik olarak rutin işlemlerin kodlamasını işler. Aynı zamanda güçlü müşteri kredisi izleme yetenekleri sağlar. Satış siparişleri ve muhasebe kuralları işlevselliği ile entegre olarak, hataları en aza indirmenize ve rutinleri basitleştirmenize yardımcı olur.

Sabit Kıymetler

IFS Sabit Kıymetler™ şirketlerin sabit kıymetler takibi ve amortisman hesaplarında kullanılır. Bu modülde Türk Mali Mevzuatı’nın gerektirdiği ekleme ve değişiklikler yapılmıştır. Aylık bilanço değeri için yapılan amortisman gider hesaplamaları, devletin açıkladığı oranlar doğrultusunda güncellenir. Diğer modüller ile entegredir. Varlık yönetimi yapan şirketlerin de tüm gereksinimlerini karşılar.

Genel Defter

IFS Genel Defter™ (Bütçe Yönetimi Dahildir) bir çok şirket ve iştiraklerden oluşan gruplarda, kademeli olarak en alt düzeyden en tepeye kadar, tüm finansal işlemlerin kaydı, analizi ve raporlaması için geliştirilmiştir. IFS Konsolide Hesaplar Modülü ile entegre çalışır. Her kayıtta üçüncü bir döviz cinsinden değer tutulur. Buna ek olarak, enflasyon muhasebesi hesaplamalarında kullanılmak üzere, düzeltilmiş TL değerin tutulduğu dördüncü bir alan oluşturulmuştur. Dönem sonu işlemleri bir başlık altında toplanmış ve değerleme, reeskont hesaplaması gibi yardımcı fonksiyonlar sisteme eklenmiştir.
•IFS Bütçe Yönetimi, IFS Uygulamalarında planlama, bütçeleme ve iş akışını yönetmek için güçlü bir araçtır. Kurumsal stratejinizi şirket genelinde sürücülerle ve bütçeleme sürecine ilişkin varsayımlarla belirlemek, puan kartı ve bütçe şablonları için hedef belirleme amacıyla kullanılabilir. Sürekli planlama ve aktarma tahminleme yöntemi desteği, kullanıcının süreci her aşamada izlemesini ve güncellemesini sağlar.