dmrhn.com
tr | en

IFS İnsan Kaynakları

IFS İnsan Kaynakları Yönetimi™

IFS İnsan Kaynakları Yönetimi™ yeni, yetenekli personel aramayı düşündüğünüz andan, ayrılacağı veya emekli olacağı güne kadar personel yaşam döngüsünü yönetmenizi sağlar. IFS Uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olan işe alım, işe alıştırma, kariyer planlama, geliştirme ve eğitim, sağlık ve güvenlik, zaman ve katılım, seyahat yönetimi ve bordro gibi gereksinimlere kadar İK'yı destekleyen kapsamlı bir araçtır. IFS İK, karar vermeyi ve planlamayı kolaylaştırır. Şirket yöneticileri ve bölüm yöneticilerinden personellere ve İK profesyonellerine kadar çok çeşitli rolleri desteklemektedir. Yönetim ve çalışanlar için self servis seçenekleriyle sunulmaktadır.

Personel & Yönetici Self Servis

IFS Personel & Yönetici Self Servis™ uygulaması, şirket personellerinin kendilerine açık bilgileri görmesi ve güncellemesi (örn. adres, telefon bilgileri vb.) için onlara açılan bir web sayfasıdır. Personeller sayfaya, şirket içinden olduğu gibi şirket dışından da internet yoluyla kolayca erişerek time-sheet (Adam/Saat) girişi, performans değerlendirme, eğitimlere başvuru, şirket içi pozisyonlara talep gibi birçok işlemi kolaylıkla yapabilir.

Zaman & Katılım Bildirim Yönetimi

IFS Zaman & Katılım Bildirim Yönetimi™ personellerinizin çalışma saatleri hakkındaki bilgilerin yönetilmesini kolaylaştırır ve personelin varlık- yokluğunun raporlanması ve yetkilendirilmesi için işlevsellik sağlar. Ücret kodu dağıtımı, esnek zaman, fazla mesai, vardiya primlerinin hesaplanması vb. otomatiktir ve merkezi kurallara göre kontrol edilir. Personel girişi aynı anda proje, bakım ve üretim sistemlerini beslediğinden kritik zamandan tasarruf edersiniz. Ayrıca, yetkilendirilmiş işlemler, harici bir bordro sistemine de aktarılabilir. Bu, personellerin devamsızlık süreleri üzerinde devamsızlık planlama ve talep etme gibi eylemlerle geniş bir kontrol alanı sağlar. Self-servis işlevselliği, personellere ve yöneticilere zaman ve katılım işlemleri oluşturmak, sürdürmek, yetkilendirmek ve analiz etmek için etkili ve kolay erişilebilir bir araç sunar.

Masraf Yönetimi

IFS Masraf Yönetimi ™ vergi hesaplamalarından seyahat indirimlerine ve kredi kartı işlemlerinin sisteme alınmasına kadar her şeyi otomatikleştirir. Şirketinizin masraf yönetimi ve raporlama sistemini kolaylaştırır ve basitleştirir. Ön ödemeler, denetleyiciye avans yetkilendirmesi, kilometre, çeşitli harcamalar ve eğlence olanakları sağlar. Gider tablosunun yetkilendirilmesinden ve onaylanmasından sonra, personele bağlı bordro sistemi veya doğrudan bir banka hesabına transfer/nakit ödemeyi destekleyen Personel Ödeme bileşeni aracılığıyla geri ödeme yapılır. Ek olarak, harcamalar bir proje faaliyetine veya takibi ve eylemleri kolaylaştırmak için bir iş emrine bağlanabilir. Self-servis işlevselliği, personellere ve yöneticilere gider raporlama, onaylama ve yetkilendirme için verimli ve kolay erişilebilir bir araç sağlar.

Bordro & Bordro İşlemleri Arayüzü

IFS Bordro & Bordro İşlemleri Arayüzü™ zaman ve masraf işlemlerini üçüncü taraf bordro sistemine aktarmak için gereken mantığı sağlayan bir penceredir. Bordro transferi başlatmak, bir transferi kaldırmak, yeniden çalıştırmak ve transfer sonuçlarını takip edebilmek gibi eylemleri gerçekleştirebileceğiniz bir mantık içerir.

Sağlık & Güvenlik Yönetimi

IFS Sağlık ve Güvenlik Yönetimi™ düzenleyici kurumlar tarafından belirtilen standartlara uyumu kolaylaştırmak için şirketinizdeki sağlık ve güvenlik süreçlerini düzenlemenizi sağlar ve şirketinizde sürekli iyileştirme sağlamaya yardımcı olur. Bir olay bilgilerini doldurduktan sonra uygun kişileri uyarmak için olay ve hastalık takibinden gerçekleştirilen işlere, güvenlik yönetimi, risk değerlendirmesi, tıbbi muayeneler, maddi tehlike bilgileri, ilk yardım lisansları ve dağıtım listelerine kadar geniş bir işlevsellik alanını kapsar.
•Olay bildirimi, olay faktörlerini kaydetmeyi, nedenini analiz etmeyi ve yinelemeyi önlemek için yapılması gereken düzeltici eylemleri tanımlamayı sağlar.
•Güvenlik yönetimi işlevi, güvenlik incelemelerinin programlanmasını ve bir kaza veya yaralanma meydana gelmeden önce sorunları veya düzenleme ihlallerini tespit etmeyi destekler.
•Risk değerlendirme özelliği, tehlike bilgilerini, olası zararları, riski azaltmak veya ortadan kaldırmak için yapılması gereken eylemleri günlüğe kaydederek risk değerlendirmelerinin planlanmasını ve uygulanmasını kolaylaştırır.

Personel Gelişimi & Eğitim Yönetimi

IFS Personel Gelişimi & Eğitim Yönetimi™ personel mesleki gelişim süreçlerini yönetir. Bu süreçler arasında gözden geçirme ve değerlendirmeler, personel performansı, eğitim ve gelişim faaliyetleri, kariyer ve arka arkaya yönetim bulunmaktadır. Ayrıca;
IFS Yeterlilik & Personel Gelişimi, şirketinizin yeterlilik / beceri / yetkinlik gereksinimlerini tanımlayarak ve bunları mevcut kaynaklarınızla eşleştirerek, şirketiniz için stratejik insan kaynakları planları ve süreçleri oluşturmanıza yardımcı olur. Gereksinimler tanımlandıktan ve eşleştirildikten sonra, bunları işe alım, personellerin gelişimi, demode ya da fazla temsil edilen yeterliliklerin bir listesi için kullanabilirsiniz. Buna ek olarak, beceri ve sertifikalar ekleyebilir, nitelikli kişilere belirli işleri atayabilirsiniz. Gözden geçirme, değerlendirme ve personel performansı süreçleri sağlanmaktadır.

Eğitim Yönetimi

IFS Eğitim Yönetimi™ iç eğitim operasyonları olan şirketlere kapsamlı destek sağlar. Eğitimler tamamlandıktan sonra personel dosyalarını otomatik olarak güncellerken, dahili eğitim gereksinimlerini derlemenizi ve bunları eğitim etkinliklerini planlamak için girdi olarak kullanmanızı sağlar. Yeterlilik açığı analiz sonuçlarına göre proaktif eğitim önerileri otomatik olarak oluşturulabilir. Self-servis çözümü, çalışanlara ve yöneticilere şirket gereksinimlerini, personel gelişimi ve eğitim perspektifinden desteklemek için nitelik bilgilerini yönetmek ve analiz etmek için etkili ve kolay erişilebilir bir araç sunar.

İşe Alım

IFS İşe Alım™ işe alım işlemlerini, üçüncü parti aday başvuru izleme sistemleriyle (ATS) veri değişimini sağlayan bir pencerede desteklemektedir. Personel talebi gereklilikleri, işlem ve aday seçimi için başvuru takip sistemine gönderilir. Ardından, seçilen aday bilgileri daha sonraki işlemler ve işe alım faaliyetlerinin başlatılması için geri gönderilir.

Personel & Organizasyon Yönetimi

IFS Personel & Organizasyon Yönetimi™ şirketiniz içindeki konum ve organizasyon yapılarını sistemde işler, personellerin şirket gereksinimlerini ve faydalarını tanımlar. Personel verilerine kontrollü erişim sağlayarak, personellerle ilgili tüm süreçlerin yanı sıra çok şirketli ve matris organizasyonların kapsamlı bir şekilde çalışmasının temeli olarak hizmet ederken, personel bilgilerinin yönetimini kolaylaştırır. Çözüm, personel sayısının planlanması, boş pozisyonlar, disiplin ve şikâyet süreçleri ile personel anketleri için yapılan süreçlerden oluşmaktadır.
IFS Personel ve Yönetici Self Servis, yüksek veri kalitesi ve çalışan katılımı sağlayan eksiksiz bir yönetici ve personel self servis aracı sunar. Yöneticiler, ihtiyaçlarını karşılamak için İK ile ilgili görevleri yerine getirir. Personeller kendi verilerini günceller, izin, zaman ve gider raporları için başvuru yapar, niteliklerini günceller vb.