dmrhn.com
tr | en

IFS Mühendislik

IFS Mühendislik™

IFS Mühendislik bileşenleri, tasarım öğelerini, ürünleri, montajları ve tesisleri belirlemenizi ve yapılandırmanızı kolaylaştırır. Revizyonlar dahil olmak üzere ilgili tüm dokümantasyonun yönetimini kolaylaştırarak kaliteyi sağlar. Şirketinizdeki herkes teknik, idari ve finansal kararlar için sürekli güncellenen verilere erişim sağlayarak ihtiyaç duydukları bilgileri alır. Satınalma, mühendislik ve üretim süreçleri arasındaki entegrasyon size gerçek bir şirket resmi sunar.

Proje Teslimat

IFS Proje Teslimat™ ile ihale, ayrıntılı tasarım, satın alma, üretim ve/veya birleştirme aşamasından test, teslim, satış sonrası destek ve bakım aşamasına kadar uzanan yelpazede, karmaşık teslimatları yaşam döngüsü boyunca koordine edersiniz.

Devreye Alma

IFS Devreye Alma™ bir fabrikanın veya sınai tesisin tüm bölümlerinin tasarım, kurulum, test,işletim ve bakım aşamalarının yönetimin veya nihai müşterinin talep ettiği operasyonel gereklilikler doğrultusunda gerçekleştirilmesini ve devir tesliminin güvenli ve sistemli bir şekilde yapılmasını sağlar. Örneğin, bunu mekanik tamamlama paketleri ve eksikler tutanağı listesi (kusur listesi olarak da bilinir) ile uygulama içerisinde de yapabilirsiniz. Bu gelişmiş işlevsellik, tipik olarak Enerji & Kamu Hizmetleri endüstrisi için kullanılır.

Benzer Varlık Yönetimi

IFS Benzer Varlık Yönetimi™ örneğin sahaya bir transformatör yerleştirmek gibi spesifik bir görevi yerine getirmek amacıyla bir dizi operasyon, bölüm, standart iş, araç/tesis, vb. yönetmenizi sağlar. Aynı zamanda, revizyon yönetimi ile tamamlanmış proje ve varlık tahminleri yapabilir ve fikirden realizasyona, yeniden tasarlamadan işletmeden çıkarmaya kadarki yaşam döngüsü içerisinde paralel revizyonlar/tahminler ile çalışabilirsiniz. Ayrıca, bir yapılandırıcı, gerçek özelliklere dayanan uyumlu birim ve uygulama öğesi yapıları üretmek için şablon yapıları yönetmenizi sağlar.

Varlık Tasarımı

IFS Varlık Tasarımı™ mühendislik süreçleri ve İnternet tabanlı işbirliği desteği için güçlü araçlar sunar. Tesislerdeki, güç nakil şebekelerindeki, fiber optik ağlardaki ve diğer birçok yapı ve tesis türündeki nesneler ile ilgili bilgilerin oluşturulmasına ve muhafaza edilmesine yönelik yüksek disiplinli bir mühendislik çatısıdır. Tedarikçilerden ve danışmanlardan gelen proje bilgilerini doğrudan içe aktarmak mümkündür. IFS Proje Yönetimi ve IFS Tedarik Yönetimi™ içerisine sıkıca entegre edilmiş olan ürün, EPCI projelerini ve malzeme yönetimini etkin bir şekilde destekler. IFS Bakım Yönetimi ile birlikte, büyük yenileştirme projelerinde bile bakım süreçlerin etkilemeden eksiksiz bir varlık yaşam döngüsü desteği sunar.

Mühendislik Değişiklik Yönetimi

IFS Mühendislik Değişiklik Yönetimi™ değişiklik taleplerini ve değişiklik emirlerini kullanarak mühendislik değişim süreçlerinizi basitleştirir ve hızlandırır. Değişiklik emirlerini uygulamadan önce değişiklikleri almanızı, incelemenizi, kontrol etmenizi ve onaylamanızı sağlar.

PDM Konfigürasyonu

IFS PDM Konfigüratörü™ (Ürün & Veri Yönetimi) mühendislik tasarımını, konfigürasyon kontrolünü, ürün ve ürünlerin takibini destekler. Durumdaki değişiklikler, tasarım değişikliklerinde neyin, niçin, ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı, süreçleri ile ele alınarak kaydedilir. Gelişmiş revizyon yönetimi, üründe yapılan değişikliklerin yanı sıra karmaşık düzenlemelere uymanıza yardımcı olacak yeteneklere genel bir bakış sunar. Güçlü “en uygun olanı” arama ve kopyalama işlevi, ürünleri ve tasarımları yeniden kullanmanızı sağlayarak, ürünleri ve parçaları standartlaştırmayı kolaylaştırır.