dmrhn.com
tr | en

IFS Proje

IFS Proje™

IFS Proje bileşenleri, tüm proje yaşam döngüsünü yönetmenizi kolaylaştırır. Mali, satınalma, stok, müşteri siparişleri, üretim, mühendislik, insan kaynakları, doküman yönetimi, varlık ve hizmet yönetimi gibi diğer IFS bileşenleriyle tam olarak entegre olan bu çözüm, proje bazlı üretim, mühendislik, inşaat, müteahhitlik ve altyapı, EPCI (Mühendislik, Tedarik, İnşaat & Kurulum) ve Ar-Ge organizasyonları dahil olmak üzere, işlerini yönetmek için proje prensiplerini kullanan şirketler tarafından tercih edilmektedir.

Proje Raporlama

IFS Proje Raporlama™ proje maliyet işlemlerini zaman, giderler, malzemeler ve diğer çeşitli maliyetler dahil bir projeye işlemenizi sağlar. Proje yöneticisi, proje yönetimi ve takip işlevselliği ile proje faaliyetleriyle ilgili zaman ve maliyetleri izleyebilirsiniz. Mali akışlar tamamen desteklenir, maliyet muhasebesini ve eksiksiz faturalama özellikleri içerir. Bileşeni, geri ödenebilir sözleşmelerin gerekli olduğu fatura müşterileri için temel olarak kullanabilir ve kullanılacak oranları tanımlamak için projelere fiyat listeleri ekleyebilirsiniz.

Risk Yönetimi

IFS Risk Yönetimi™ proje risk değerlendirmelerini tanımlamanıza izin verir. Kullanıcı tanımlı risk şablonları, tutarlı çalışma uygulamaları oluşturmanıza yardımcı olur. Potansiyel sorunlar ve sonuçlar tanımlanmıştır, böylece riski azaltmak için gereken eylemleri ve yanıtları yönetebilirsiniz.
Bir risk analizi genellikle bir projeye, satış sözleşmesine veya alt sözleşmeye bağlıdır. Bağlı proje veya sözleşmenin ömrü boyunca, IFS Risk Yönetimi, sürekli bir tanımlama, belirleme, değerlendirme, gözden geçirme ve iş süreci ile riski etkin bir şekilde yönetme işlevselliği sağlar. IFS Risk Yönetimi, nitel bir risk değerlendirme yaklaşımının desteklendiği yapılandırılmış bir çerçeve sunar. Tüm risk analizi çok düzeyli bir grafik gezgini olarak gösterilmektedir.

Proje Bütçeleme & Tahmin

IFS Proje Bütçeleme & Tahmin™ proje maliyet kontrolünü yönetmeniz için kapsamlı işlevsellik sunar. Kullanıcı tanımlı proje tahmin türleri, proje değerlendirmelerin, bütçelerin, tahminlerin, incelemelerin birden fazla versiyonunu destekler. IFS Proje Bütçeleme ve Tahmin, hem bütçe hem de gelir için proje bütçelerini ve tahminlerini yönetme işlevi sağlar. Her proje için birden fazla tahmin sürümü ve bir etkin bütçe sürümü yönetilebilir ve farklı para birimlerinde bütçe ve tahmin yapmak mümkündür. Proje Bütçeleme ve Tahmin, İş Kırılımı Yapısının (Proje, Alt Proje, Faaliyet) tüm seviyelerinin yanı sıra isteğe bağlı Maliyet Kırılımı Yapısının (Düğüm, Maliyet / Gelir Öğesi) tüm düzeyleri için oluşturulabilir ve yönetilebilir. Proje durumunu belirli bir tarih ve saatte yakalamak için anlık görüntü işlevi sağlanmıştır, böylece projenin o noktadan itibaren öngörülmesine izin vermek için statik bir görünüm sağlanır. Sistem, Tamamlanması için Tahmin (ETC) ve Tamamlanmasındaki Tahmin (EAC) prensiplerini destekler. Bütçeler maliyet (CBS) (Cost Break-Down Structure) ve iş kırılımı yapıları (WBS) ile kontrol edilebilir. S Eğrileri ve Düz Çizgi mantığı dahil Bütçe ve Tahmin Dağıtma kuralları mevcuttur.

Planlama & Çizelgeleme

IFS Planlama & Çizelgeleme™  IFS’teki proje zaman çizelgelerini programlamanızı sağlar. Bir projenin tüm WBS (Work Breakdown Structure) çizelgeleme ve Gantt şeması seçenekleri mevcuttur, planlama mantığı bağımlılıkları ve kısıtları destekler. Kaynak planlama ve simülasyon da desteklenir. IFS Applications Microsoft Project® veya Primavera® gibi araçlara çift yönlü entegrasyon sağlar.

Proje Yönetimi

IFS Proje Yönetimi™ projelerin planlanması ve takibi için eksiksiz bir çözümdür. Proje odaklı bilgiler, tüm proje yaşam döngüsü boyunca merkezi olarak izlenebilir ve korunabilir. IFS Proje Yönetimi, kullanıcı tanımlı WBS (Work Break-Down Structure) kullanarak projeler oluşturmanıza olanak sağlar. İş süreci tutarlılığını sağlamak için şablonlar kullanılabilir. Maliyetler, gelirler, saatler ve miktarlar proje WBS ile ilişkilendirilebilir. İlerleme ve Kazanılan Değer desteklenir. Tahmini, Temel, Son Tahmini, Taahhüt Edilmiş, Kazanılan Değer ve Gerçek dahil tüm maliyetler WBS'nin tüm seviyelerinde izlenir. Proje bileşeni daha sonra tedarik, mühendislik, üretim, montaj ve yapı gibi diğer alanlar için alt planlar oluşturmada kullanılan proje planını tutar. Proje kodu kısmı, proje boyutunu Genel Muhasebeye yerleştirir ve bir projenin kapsamlı finansal yönetimine izin verir. 

Alt Yüklenici Sözleşme Yönetimi

IFS Alt Yüklenici Sözleşme Yönetimi™ basit ya da karmaşık alt yüklenici faaliyetlerinin yönetimini kolaylaştırır. örneğin, inşaatın bir aşamasını bir alt yükleniciye verdiyseniz, bileşen sayesinde kapsamı kolayca yönetebilirsiniz. İlerleme durumunu takip edebilir ve kurulan ilerleme ve miktar gibi değer biçme yöntemlerine dayanan değerlendirmeler yapabilirsiniz. Çözümün değişiklik yönetimi kabiliyetleri güçlü olduğundan, değişiklikleri daha kolay yönetirsiniz. İş talimatlarını alt yüklenicilere gönderebilir, alt yükleniciden fatura ve uygulama sonuçlarını alabilir, değerlendirme sertifikaları oluşturabilirsiniz.

Satış Sözleşme Yönetimi

IFS Satış Sözleşme Yönetimi™  satış sözleşmelerinizin ihaleden bitiş ve devir teslime kadar olan yaşam döngüsünü yönetmenizi sağlar. Ödeme uygulaması fonksiyonunu içerir, tanımlanmış fiyat arttırma ve tutma kurallarının, sertifikaların ve ödemelerin kontrol altında tutulmasını kolaylaştırır. İlerleme, miktar, satış değeri, ilave masraf ve hakedişler gibi bir dizi esnek seçeneği baz alarak faturalar ve uygulamalar oluşturabilirsiniz. İadeli proje faturalama desteği verilmektedir. Bileşen, kapsamdaki değişiklikleri yönetebilecek kadar güçlü değişiklik yönetimi kabiliyetlerine sahiptir