dmrhn.com
tr | en

IFS Üretim

IFS Üretim™

IFS Uygulamaları uzun süredir üreticilere Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) için çevik bir çözüm sunmaktadır. IFS, en başından beri, üreticilerin birden fazla üretim modunda sorunsuzca çalışma gereksinimlerinin farkındalığını taşıyor. Günden güne üretim endüstrisinin daha karmaşık hale gelmesiyle, IFS Uygulamaları giderek daha fazla üreticiye Stoğa Üret, Siparişe Özel Üretim, Siparişe Özel Konfigürasyon, Kesikli Üretim ve Mühendislik-Tedarik-İnşa‘dan oluşan bir kombinasyonda çalışmalarına yardımcı oluyor.
IFS Üretim bileşenleri, tüm personelleriniz için üretim sürecinin tüm aşamalarını destekleyerek birçok üretim türünün planlanmasını, uygulanmasını, kontrolünü ve analizini kolaylaştırır. Bu güçlü, çok yönlü çözüm, istisnaları yakalamak ve harekete geçirmek için tekrarlanan görevleri ileri düzey yönetim özel durum işlevselliği ile ele almak için oldukça basit ve otomatik bir akış sunar. Aynı zamanda farklı çalışma sistemlerinin aynı üretim ortamında bir arada bulunduğu yalın prensipleri ve karma modlu üretimi de destekler.

Satış & Faaliyet Planlama

IFS Satış & Faaliyet Planlama™ şirketlerin satış, finans, kapasite, kaynak bulma ve envanter de dahil olmak üzere, şirketle ilgili birden fazla bakış açısıyla aylık toplu plan oluşturmalarını ve sürdürmelerini sağlar. Çözüm, geçmiş verilerin yanı sıra tahminler ve açık talepler toplamak ve biriktirmek için operasyonel yeteneklerle bütünleşir. Kapasite gereksinimleri hesaplanır ve senaryo temelli planlama desteklenir.

Malzeme & Kaynak Planlama

IFS Malzeme & Kaynak Planlama™ zaman aşamalı güvenlik stokları dahil olmak üzere, IFS Talep Planlama tahminlerinin alınmasını ve mamullerin planlanması için senaryo simülasyonlu Ana Çizelgeleme içerir. IFS Kaynak İhtiyaç Planlaması dakullanılarak ana programdan hesaplanabilir. Ana programdaki mamul gereksinimleri, IFS Malzeme İhtiyaç Planlama kullanılarak bileşenler ve yarı mamuliçin şartlara ayrılır. Son olarak, IFS Kapasite İhtiyaç Planlama kullanılarak kaynak grubu tarafından daha ayrıntılı bir kapasite hesaplaması yapılabilir.
Ana Çizelgeleme, benzer gereksinimlere sahip bitmiş ürünlerin ürün ailelerinde düzenlenebileceği, tek ve çok seviyeli ana çizelgelemeyi destekler. Kaynak gereksinim planlaması, kademeli üretim stratejilerini destekler. Kullanıcı tanımlı planlama faturaları, merkezi çoklu alan ana çizelgeleme işlemine olanak sağlar. Kümülatif (birikimli) tüketilmemiş tahmini veya kümülatif tüketilmemiş tedariği temel alan mevcut ürün işlevselliği, mükemmel müşteri hizmeti sağlar. Kümesiz hesaplamalar, Ana Üretim Programlarının, birimler halinde veya para birimleri tablolarında, kullanıcı tanımlı kümelerle birlikte, kümelenmiş veya birikimli grafiklerin görüntülenmesini sağlar. Standart Satış ve Operasyon Planlama formatı da desteklenmektedir. MRP ve CRP, Ana Çizelgeleme, stok pozisyonu ve müşteri siparişleri gibi arz / talep verilerine dayanarak malzeme ve kapasite gereksinimlerini hesaplar. Min, max ve çoklu miktarlarla birlikte çeşitli lot büyüklüğü prosedürleri kullanılabilir. Kullanıcı tanımlı filtreli iş bildirimleri ve arz / talep detaylarına doğrudan bağlantılarla kolay çözüm için de güçlü bir destek verir. Bağımsız talep için tahminler girilebilir ve yapıdaki herhangi bir seviyede tüketilebilir (örneğin yedek parçalar). Talebe Yönelik Destek MRP, görsel ve entegre bir şekilde hem planlama hem de yürütme kontrolü için kullanılan bir yöntemdir. Stratejik olarak tanımlanmış emniyet stoklarına dayanarak, sistem dinamik bir şekilde ortalama günlük kullanıma ve nitelikli satış artışlarına göre tedarik emirleri oluşturacak ve en sonunda yürütmeyi yönlendirecek ve uyaracaktır.

Görsel Planlama & Çizelgeleme

IFS Görsel Planlama & Çizelgeleme™ (Üretimi Görselleştirme) sınırlı veya sınırsız kapasiteyi kullanarak üretim programınızı optimize eder. Planın grafiksel sunumu sayesinde, potansiyel kapasite darboğazlarını veya malzeme sıkıntılarını belirlemek kolaylaşır. İnteraktif tasarım, kapasite veya malzeme sıkıntısına doğrudan müdahale etmenizi ve hızlı bir şekilde çözmenizi sağlar. Çözüm ayrıca sıralama desteği, kurulum optimizasyonu ve benzer özellikleri paylaşan işlemleri bloklar halinde gruplama olanağı da sağlıyor. 
IFS Üretim Görselleştirme, operasyonel çalışmalarda planlamacıları ve yönetimi destekler. Bu kullanıma hazır yapılandırılabilir çözüm, bir kaynaktan (makine ve işçilik) ve maddi durumdan, mevcut üretim durumu hakkında güncel bilgiler sağlar. Sadece grafiksel bir görselleştirme aracından daha fazlasıdır. IFS Üretim Görselleştirme üretim süreçlerinizi desteklemede gerekli işleri başlatmak için temel olarak da çalışır. Görüntüleyici ayrıca, üretiminizin gerçek zamanlı takibini sağlayan otomatik yenileme işleviyle birlikte gelir.

Siparişe Özel Konfigürasyon

IFS Siparişe Özel Konfigürasyon™ yapılandırılmış ürünler için güçlü bir destek sağlar. Milyonlarca kombinasyonla birleştirilebilecek çok sayıda parçanın karmaşık malzeme akışını idare etmek için güçlü bir işlevsellik sunar. Her benzersiz kombinasyon için bir parça numarası kullanmak yerine, ürünleri ve bunların olası çeşitlemelerini korumayı ve kontrol etmeyi çok daha kolaylaştıran yapılandırılabilir temel öğe numarası kullanırsınız. IFS Siparişe Özel Konfigürasyon ile her bir temel öğe için her bir özelliğin vasfı ve olası değerleri tanımlanır ve korunur. Çoklu seviyeli sabit (DOP) yapı olasılıkları dahil olmak üzere gelişmiş siparişe göre yap (MTO)’tan basit siparişe göre birleştir (ATO)’e kadarki siparişe göre üretim sürecini yönetmenizi ve sadeleştirmenizi sağlar.

Bileşen Bakımı

IFS Bileşen Bakımı™ maliyet, risk, gelir ve kapsam üzerinde tam kontrol sağlayarak, bir servis ya da üretim ortamında yapılan bileşen bakımına kapsamlı destek verir. Parça değişim satış–kiralama, tek ve çift değişim-belirleme olasılığı sunar, bu sayede tedarik zinciriniz daha çevik ve verimli hale gelir.
IFS Bileşen Bakımı bir bakım emrindeki veya bir iş emri ortamındaki bileşenler üzerinde onarım yapmak için kapsamlı destek sağlar. Bakımın işlenmesi için dört farklı tamir emri türü vardır; bakım emri, tamir iş emri (çok seviyeli tamir iş emri), demonte iş emri veya harici servis emri. Servis tipi konsepti, IFS Bileşen MRO işlevselliğinin önemli bir yönüdür. Bu tür hem bir iş kapsamı tanımlamak hem de yapılan iş için bir fiyat etiketi işlevi görmesi için kullanılır. Sistem ayrıca, bir bileşen bakım emri satırında tanımlanan servis türleri için satış satırları yaratma imkânı sunar. Bu satış satırları faturalandırma için müşteri siparişine aktarılabilir. Ayrıca bir servis sözleşmesi, müşteriler, parçalar ve servis türleri ile ilgili fiyatları ayırt etmek için kullanılabilir. Muhtemel fatura türleri şunlardır: Sabit Fiyat Bakımı, Kullanılan Kaynaklar, Masraf ve Fatura Planı. Ek olarak, bileşen bakım işlemi sırasında herhangi bir zamanda, bir parçanın müşteriye ait bakımı veya tamirinden bağımsız olarak bakım maliyetlerini takip etmek de mümkündür. Bakım çözümü için tamamlayıcı olan parça değişimlerini yönetme ve işleme kabiliyetidir. Üç değişim senaryosu desteklenir: Kiralama, Tek ve Çift değişim. Kiralama yöntemiyle değişim, şirkete veya müşteriye ait parçaların müşteriye gönderildiğini ve daha sonra iade edileceğini belirtir. Eğer tek bir değişim gerçekleştirilirse, parça değiş tokuş edilir ve sahipliği değiştirilir. Değiştirilen parçalar arasında bir fark varsa, müşteri de faturalandırılabilir. Çifte değişim, müşteriye ait parçaların onarılacağını belirtir. Onarım yapılırken, geri dönecek olan kiralık parçalar müşteriye sağlanır.

Proje Bazlı Üretim

IFS Proje Bazlı Üretim™ bir proje bağlamında üretim yaparken üretim siparişlerini, çoklu seviyeli sabit (DOP) yapıları, satın alma emirlerini ve diğer öğeleri doğrudan proje faaliyetlerine bağlamanıza izin vererek daha da çevik olmanızı sağlar. Proje bağlamında envanter fonksiyonu kullanılabilir, proje faaliyetleri arasında ve proje envanteri ile standart envanter arasında materyal transferi yapılabilir. Çözüm ayrıca, bir proje kapsamında malzeme ihtiyaç planlamasını yürütme seçeneğini de içermektedir.

Kesikli Üretim

IFS Kesikli Üretim™ iş emri taleplerinden bitmiş ürünlerin alınmasına kadarki üretim sürecini destekleyen kapsamlı bir çözüm sunar. Çözüm, malzeme uygunluğu kontrolleri, operasyonların planlanması, aletlerin ve işçiliğin değerlendirilmesi, entegre kalite yönetimi ve analizini içerir. Operasyonların veya malzeme işlemlerinin raporlanması, barkod okuyucuları veya operatör terminalleri gibi özel durumlar için uyarlanmış ara yüzler kullanılarak farklı şekillerde yapılabilir.

Parti Üretim

IFS Parti Üretim™ genellikle yiyecek ve içecek, ilaç ve kimya sektörlerinde karşılaşılan tarif/ formül bazlı üretimi destekler. Çözüm ham maddeden ara ürünlere ve bitmiş ürünlere kadar tam izlenebilirlik içerir. Seri dengeleme, birçok seviyedeki seri boyutu kısıtlamalarının daha kolay ele alınmasına yardımcı olur. Ürün özelliklerini esas alan dizilim, konum değiştirme maliyetini düşürür. IFS Batch Manufacturing kontrol planları ve analizler, yakalama ağırlığı ve çoklu ölçü birimleri içeren kalite yönetimini destekler.

Seri Üretim

IFS Seri Üretim™ üretim sürecindeki işlemleri azaltarak ve hatta ortadan kaldırarak verimliliğinizi artırır. IFS Seri Üretim, Kanban'ı, siparişsiz teslim almayı, lot / parti ve seri takip ile seri üretimin yanı sıra orana dayalı üretim programlarını, otomatik tüketim ve seri tüketim işlemlerini destekler. Planlamalar MRP / Ana Çizelgelemeden manuel veya otomatik olarak oluşturulabilir ve birden fazla üretim hattını kapsayabilir. Sipariş paketleri oluşturulabilir ve yazdırılabilir. Hesaplama, simülasyon, manuel kartların ve tam elektronik Kanbanların yürütülmesi desteklenir. IFS Planlama ile bir araya getirildiğinde, üretim hattı programları oluşturmak, tedarikçi programları planlamak ve Kanban devrelerini boyutlandırmak için malzeme ihtiyaç planlamasını (MRP) kullanarak bir hibrit itme / çekme sistemi oluşturabilirsiniz. Kanbanlar, gerçek gereklilikleri baz alarak çağrıları tetikler. Kart yönetimi işlevselliği, manuel kart devreleri için değişiklik yönetimi, sayma ve takip etme işlemlerini büyük ölçüde basitleştirir.

Atölye Veri Raporlama

IFS Atölye Veri Raporlama™ personellerinizin üretim bilgilerini hızlı bir şekilde rapor etmelerinin verimli ve kullanımı kolay bir yoludur. Operasyonlarınızın durumunu, üretilen ve hurdalanan ürünlerin miktarını ve biriken operatör saatlerini verir.
IFS Atölye Veri Raporlama ile üretim sistemindeki dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, barkod okuyucular vb. gibi çeşitli ekipmanların yardımıyla atölye verileri otomatik olarak toplanır. Operatör için ana müşteri, günlük atölye çalışması için ihtiyaç duyduğu her şeyi içeren atölye tezgahıdır. Sistem operatöre araçlar, malzeme, kılavuzlar, takip edilen yapılar, atanmış kaynaklar vs. gibi tüm ilgili bilgileri sağlar. Sistem aynı zamanda personel başına eş zamanlı işlemler ve operasyon başına eş zamanlı personeller için destek sağlar. Ayrıca, kesinti durumunda kayıt ve takip süresi işlevselliği desteklenir. Eğer IFS Zaman & Katılım Bildirim Yönetimi kuruluysa sistem, atölye raporlama süresi ile zaman & katılım verileri onay işlevine entegrasyon sağlar.